Bjursunds slakteri

Kvalitet och lokal köttproduktion står i fokus hos Bjursunds slakteri i Valdemarsvik. Ledord som passar oss på Blåklint som handen i handsken!

På Mosseboområdet i Valdemarsvik, strax intill E22:ans norra infart, ligger Bjursunds slakteri. Där arbetar Martin Johansson och hans personal med att skapa högkvalitativa köttdetaljer.

Bjursundsslakteri

Tiden mogen för mindre slakterier

2013 drog Martin Johansson igång Bjursunds slakteri i Valdemarsvik. Nu kan han konstatera att satsningen på ett litet, lokalt slakteri med inriktning mot kvalitet var helt rätt och har slagit väl ut.
– Inom branschen ser man hur andelen mikroslakterier ökar, och hur konsumenterna visar ökat intresset för köttets ursprung. Det passar oss väldigt bra, säger Martin Johansson.

Läs mer om Bjursunds slakteri