Emåmejeriet är ny ägare av Blåklintprodukter sedan en tid tillbaka. Tillverkningen kommer att fortsätta i samma anda, med samma ekologiska mjölk, på Emåmejeriets egen anläggning. Sortimentet som fanns tidigare kvarstår och under året kommer även nya produkter att utvecklas. Nu ska vi säkerställa att så många butiker som möjligt av de som vill köpa mejeriprodukter från Blåklint ska kunna göra det. Fråga i din butik.