Blåklint AB försattes i konkurs den 25/1-2017.

Till konkursförvaltare utsågs advokat Oscar Brandin, Advokatfirman Delphi.

Konkursförvaltaren undersöker nu vilka möjligheter det finns att driva verksamheten vidare under en övergångsperiod samt även vilka möjligheter det finns att överlåta verksamheten.

För närvarande kan inga beställningar göras.

Ytterligare information kommer att lämnas så snart det är möjligt.

För eventuella frågor kontakta Oscar Brandin på oscar.brandin@delphi.se