Emåmejeriet är ny ägare av Blåklintprodukter sedan en tid tillbaka. Tillverkningen kommer att fortsätta i samma anda, med samma ekologiska mjölk, på Emåmejeriets egen anläggning. Sortimentet som fanns tidigare kvarstår […]