Blåklint AB försattes i konkurs den 25/1-2017.

Till konkursförvaltare utsågs advokat Oscar Brandin, Advokatfirman Delphi.

Konkursförvaltaren undersöker nu vilka möjligheter det finns att driva verksamheten vidare under en övergångsperiod samt även vilka [...]